Handelaarsplaten

Een commerciële nummerplaat aanvragen

Changed
27/11/2023
 • Een commerciële plaat is een proefrittenplaat, handelaarsplaat of beroepsplaat voor professionele gebruikers van de automobielsector. Voor elke categorie zijn er vier mogelijke platen:

  • voor een auto
  • voor een motorfiets
  • voor een bromfiets
  • voor een aanhangwagen

  Een commerciële plaat heeft een geldigheidsduur van één burgerlijk jaar (van 1 januari tot en met 31 december).

  De plaat heeft een mosgroene kleur op een retroreflecterende witte achtergrond. Het opschrift van de plaat begint met een van de volgende letters:

  • Y voor de proefrittenplaat
  • Z voor de handelaarsplaat
  • V voor de beroepsplaat

  Vervolgens bestaat het opschrift uit drie letters en drie cijfers. De groep van drie letters begint met een van de volgende letters:

  • M voor een motorfietsplaat
  • S voor een bromfietsplaat

  Rechts van het kenteken bevindt zich het geldigheidsvignet met het jaartal.

  Tabel: vorm van de kentekenplaat

  Type plaat Auto rechthoekige plaat Auto vierkante plaat Motorfiets Bromfiets Aanhangwagen
  Proefrittenplaat Auto rechthoekige proefrittenplaat auto vierkante proefrittenplaat motorfiets proefrittenplaat bromfiets proefrittenplaat aanhangwagen proefrittenplaat
  Handelaarsplaat auto rechthoekige handelaarsplaat auto vierkante handelaarsplaat handelaarsplaat motorfiets handelaarsplaat bromfiets handelaarsplaat aanhangwagen
  Beroepsplaat auto rechthoekige beroepsplaat auto vierkante beroepsplaat beroepsplaat motorfiets beroepsplaat bromfiets beroepsplaat aanhangwagen

   

  Wie mag een commerciële plaat gebruiken?

  Alleen professionele gebruikers kunnen aanspraak maken op een commerciële plaat.

  Proefrittenplaat

  Een proefrittenplaat is bedoeld om proefritten uit te voeren en is voornamelijk voorbehouden voor constructeurs die erkend werden door de bevoegde overheden op vlak van homologatie in het kader van de controle op de conformiteit van de productie. Het certificaat van erkenning (COP) van de fabrikant moet u opsturen naar: vehicle@mobilit.fgov.be.

  Categorieën waarvoor een proefrittenplaat ook kan worden gevraagd zijn :

  • De onderzoekscentra van instellingen voor hoger onderwijs georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de overheid.
  • De organisatoren van proefritten met autonome voertuigen (deels of volledig geautomatiseerd), die voorafgaandelijk  van de minister bevoegd voor het inschrijven van voertuigen of van diens gemachtigde machtiging hebben gekregen.
  • De bedrijven die testen uitvoeren op onderdelen of systemen die niet zijn opgenomen in bijlage 26 van het voornoemde koninklijk besluit van 15 maart 1968. Het bedrijf moet een beëdigde verklaring van de fabrikant hebben waaruit blijkt dat deze tests bijdragen aan de technische verbetering van voertuigen die al zijn goedgekeurd. Het verzoek moet vervolgens worden gestuurd naar vehicle@mobilit.fgov.be

  Voor professionele gebruikers die geen aanspraak kunnen maken op een proefrittenplaat, zijn er de volgende alternatieven:

  • Autohandelaren kunnen een handelaarsplaat krijgen. Als zij de handelaarsplaat niet kunnen vernieuwen (12 facturen per plaat), kunnen ze een nationale plaat krijgen.
  • Koetswerkmakers en herstellers kunnen twee beroepsplaten per vestigingseenheid. krijgen.

  U kunt de proefrittenplaat gebruiken voor proefritten:

  • met nog niet goedgekeurde voertuigen om een Europese of nationale goedkeuring te krijgen
  • met goedgekeurde voertuigen:
   • als het voertuig verbouwingen ondergaan heeft die niet volgens het goedkeuringscertificaat zijn, voor de proefritten voor een nieuwe goedkeuring
   • voor de proefritten die vereist zijn in het kader van de overeenstemming van productie
   • voor de proefritten uitgevoerd door bedrijven die testen uitvoeren op de onderdelen of systemen en die de machtiging van de minister of diens gemachtigde gekregen hebben

  De beschrijving van het testprogramma moet zich aan boord van het voertuig bevinden.

  Document voor de personen die de proefrittenplaat mogen gebruiken:

  De proefritten kunnen stops voor onderweg omvatten.

  De voertuigen met een proefrittenplaat mag u niet beladen, met uitzondering van personen en materieel noodzakelijk om de proeven uit te voeren.

  Handelaarsplaat

  Een handelaarsplaat is mogelijk voor handelaren die een activiteit in de groot- of kleinhandel in voertuigen uitoefenen.

  Gebruiksvoorwaarden

  U kunt de handelaarsplaat gebruiken:

  • voor de voertuigen waarvan u eigenaar bent
  • voor de promotie en verkoop van die voertuigen

  Testritten die klanten uitvoeren om een voertuig te kopen, moeten met een handelaarsplaat gebeuren.

  Document voor de personen die de handelaarsplaat mogen gebruiken:

  De firma’s die instaan voor het transport van de voertuigen mogen op het vervoerde voertuig de handelaarsplaat van de handelaar aanbrengen die het voertuig verkoopt en uitvoert. De vervoersovereenkomst (ondertekend door de transportfirma en door de houder van de handelaarsplaat) moet zich aan boord van het voertuig bevinden.

  Uitlenen of verhuren

  Het gaat om het uitlenen of verhuren van een voertuig aan een persoon van wie het op diens naam ingeschreven voertuig zich voor herstelling in de werkplaats van de uitlener of verhuurder bevindt.

  De persoon die het voertuig huurt of ontleent, moet in het bezit zijn van het kentekenbewijs van het te herstellen voertuig.

  Het uitlenen of verhuren is mogelijk voor een periode van zeven kalenderdagen.

  De toelating van de houder van het voertuig moet zich aan boord van het voertuig bevinden:

  Demonstratie

  Het gaat om een demonstratie waarbij u een goedgekeurd voertuig aan het publiek wilt voorstellen. U kunt ook een natuurlijke persoon de toelating geven om het voertuig voor een periode van zeven kalenderdagen te gebruiken.

  De toelating van de houder van het voertuig moet zich aan boord van het voertuig bevinden:

  Beroepsplaat

  Een beroepsplaat is mogelijk voor koetswerkmakers en herstellers.

  Gebruiksvoorwaarden

  U mag de beroepsplaat voor een periode van acht dagen per jaar (niet noodzakelijk opeenvolgend) voor eenzelfde voertuig op het Belgische grondgebied gebruiken voor de volgende situaties:

  • de levering van het voertuig
  • de overdracht van het voertuig voor herstelling
  • de controle van het voertuig na een herstelling
  • het voorrijden van het voertuig om een individuele goedkeuring te verkrijgen
  • het voorrijden van het voertuig bij een instelling voor de technische keuring van in het verkeer gebrachte voertuigen
  • de demonstratie van het voertuig, op voorwaarde dat het een Europese of Belgische nationale typegoedkeuring heeft gekregen.

  De beroepsplaat mag alleen op het voertuig aangebracht worden als u beschikt over het attest van voorlopige inschrijving dat hoort bij het voertuig. Dat attest wordt automatisch aangemaakt na het volledig invullen van dit onlineformulier. Het attest moet zich aan boord van het voertuig bevinden.

  Voorbeeld:

  Op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer vindt u automatisch online het aantal resterende gebruiksdagen, wanneer u de acht dagen niet (in een keer) na elkaar opneemt.

  Hebt u een probleem bij het genereren van het attest, neem dan contact op met vehicle@mobilit.fgov.be.

  Document voor de personen die de beroepsplaat mogen gebruiken:

  Kentekenbewijs

  Het kentekenbewijs van inschrijving onder commerciële kentekenplaat vermeldt de volgende gegevens:

  • de datum van uiterste geldigheid (31/12/……..)
  • de aard van de toegekende plaat
  • het rijksregisternummer of het ondernemingsnummer (KBO)
  • de maximale cylinderinhoud of de MTM (maximale toegelaten massa) aangevraagd door de houder in geval van een handelaarsplaat of beroepsplaat

  Voorbeelden:

  Hoe een commerciële plaat aanvragen?

  U kunt een nieuwe commerciële plaat aanvragen van 1 januari tot en met 31 december. U kunt de status van uw inschrijvingsaanvraag opvolgen in onze toepassing Mijn voertuig, mijn plaat.

 • Aanvraag handelaarsplaat als u er al een heeft

  U kunt alleen een nieuwe handelaarsplaat aanvragen nadat u al de handelaarsplaten vernieuwd hebt.

  Aanvraagperiode: het hele jaar.

  Voorbeeld

  Je hebt al één of meer handelaarsplaten en u wenst er graag een nieuwe bij:

  2 scenario’s mogelijk:

  1. De aanvraag wordt ingediend tijdens de verlengingsperiode (tussen 1 oktober en de laatste dag van februari)

  In dit geval moet de aanvrager eerst al zijn handelaarsplaten vernieuwen voordat hij een extra handelaarsplaat kan krijgen.

  Zowel voor de vernieuwing als voor een nieuwe bijkomende plaat moet je een btw-attest aanvragen bij de FOD Financiën (12 facturen per plaat).

  Aanvragen voor bijkomende platen gebeuren op dezelfde manier als voor andere commerciële platen: eerst bij je makelaar of verzekeraar.

  2. De aanvraag wordt ingediend na de verlengingsperiode

  In dit geval kan de aanvrager onmiddellijk een btw-attest aanvragen bij de FOD Financiën (12 facturen).

  Aanvragen voor bijkomende platen gebeuren vervolgens op dezelfde manier als voor andere commerciële platen: eerst bij je makelaar of verzekeraar.

  Aanvraag bijkomende handelaarsplaat na verlenging bestaande handelaarsplaten

 • Hoe een commerciële plaat verlengen?

  U kunt een verlenging aanvragen van 1 oktober tot en met de laatste dag van de maand februari van het jaar dat volgt op het einde van de geldigheid.

 • Hoe een duplicaat van een commerciële plaat of kentekenbewijs aanvragen, bij beschadiging?

  De houder van een beschadigde kentekenplaat of een inschrijvingsbewijs in slechte staat kan er een duplicaat van verkregen worden . Hiertoe dient hij een aanvraag tot inschrijving in voorzien van alle voor de inschrijving noodzakelijke attesten, het verzekeringsattest inbegrepen.  De aanvraag moet aan de DIV worden gericht.

  Wat te doen bij diefstal of verlies?

  Verlies nummerplaat : De houder moet een aanvraag tot inschrijving voor een commerciële plaat onder een nieuw nummer indienen en hierbij het attest van diefstal voegen dat hij van de Politie heeft gekregen. De aanvraag moet aan de DIV worden gericht.

  Verlies kentekenbewijs : Hiertoe dient hij een aanvraag tot inschrijving in voorzien van alle voor de inschrijving noodzakelijke attesten, het verzekeringsattest inbegrepen.  De aanvraag moet aan de DIV worden gericht. Raadpleeg de info over het duplicaat hier.

  Hoe een commerciële kentekenplaat schrappen?

  U moet uw commerciële plaat laten schrappen in volgende gevallen.

  Reden Termijn waarbinnen u de plaat moet laten schrappen
  U zet de aan de plaat verbonden activiteiten stop. U moet de plaat laten schrappen binnen een termijn van vijftien dagen na stopzetting van de activiteit, zelfs als de geldigheid van de plaat nog loopt.
  U bent niet langer verzekerd om de plaat te gebruiken. U moet de plaat laten schrappen zodra uw verzekering niet meer geldig is.
  U voldoet niet langer aan de voorwaarden om de plaat te verlengen (omdat de laatste dag van februari voorbij is). U moet de plaat laten schrappen uiterlijk op 15 maart van het jaar dat volgt op het einde van de geldigheid (einde van de verlengingsperiode + vijftien dagen).
  U wilt uw plaat niet laten verlengen.

   

  U moet de plaat laten schrappen uiterlijk op 15 maart van het jaar dat volgt op het einde van de geldigheid van de plaat.
  1. Breng uw officiële plaat (achterste plaat voorzien van de stempel van de DIV) zonder verpakking naar een postkantoor of postpunt van bpost.
  2. De schrapping gebeurt onmiddellijk en is gratis.

  Meer info over de schrapping van platen.

  Tarieven

  De tarieven gelden voor proefrittenplaten, handelaarsplaten en beroepsplaten.

  Bedrag in euro 
  Afgifte van de commerciële plaat en het bewijs  130
  Vernieuwing van de geldigheid en afgifte van het bewijs  71
  Duplicaat van het inschrijvingsbewijs  71
  Wijziging van het inschrijvingsbewijs  71

  U betaalt het bedrag rechtstreeks aan bpost.

  Contact

  E-mail: help.div@mobilit.fgov.be