Laag Risico

 

Alle TAK 21-spaarverzekeringen.

Tak 21-levensverzekering

Wat is een tak 21-levensverzekering?

Een tak 21-verzekering wordt ook een spaarverzekering genoemd omdat het een spaarproduct is in de vorm van een levensverzekeringscontract. Bij een tak21-levensverzekering ontvang je een gegarandeerd rendement op de gestorte premies. Dit rendement kan evenwel ook negatief zijn, omdat ofwel de gegarandeerde intrestvoet negatief is ofwel de kosten verbonden aan de verzekering hoger zijn dan het rendement. In dat geval kan je eventueel minder terugkrijgen dan het bedrag van de gestorte premies.

Hoe werkt het?

Bij een tak 21-levensverzekering zijn verschillende opties mogelijk. Zo kan men een eenmalig bedrag investeren, maar ook jaarlijks een bedrag storten. De looptijd van een tak 21-product kan beperkt zijn, maar er zijn ook contracten van onbepaalde duur. Bij een tak 21-contract kan er ook een overlijdensdekking genomen voor het geval de verzekeringsnemer zou overlijden tijdens de loop van het contract.

Bij de uitbetaling van een tak 21-levensverzekering, ontvangt men het gestorte geld, verminderd met de kosten. Daarnaast ontvang je ook het gewaarborgd rendement, dat echter ook negatief kan zijn, en een eventuele winstdeelname.

Welke regels gelden er?

Tak 21-levensverzekeringen moeten voldoen aan de bepalingen van de verzekeringswetgeving.

Bij de commercialisering van tak 21-verzekeringen gelden er ook regels inzake de informatie die ter beschikking gesteld moet worden van de cliënt. Ook de reclame voor tak 21-producten moet aan bepaalde wettelijke vereisten voldoen.

Het geld op een tak 21-levensverzekering valt onder de garantieregeling. Dit betekent dat het Garantiefonds voor financiële diensten tussenkomt indien een verzekeraar zijn verplichtingen niet meer kan nakomen.

Wat doet de FSMA?

De FSMA houdt toezicht op de wetgeving inzake de informatie over en publiciteit voor tak 21-verzekeringen. Eens de informatie en reclame gebruikt wordt, kan de FSMA nagaan of deze voldoen aan de wettelijke bepalingen.

Daarnaast houdt de FSMA toezicht op het eerbiedigen van de verzekeringswetgeving.