Een auto-ongeval melden

ZO GA JE TE WERK NA EEN AUTO – ONGEVAL

BEVEILIG DE PLAATS VAN HET ONGEVAL

Zet je waarschuwingsknipperlichten aan en trek je fluohesje aan. Plaats je gevarendriehoek op een afstand van minstens 30 meter op een normale weg, minimaal 100 meter op een snelweg. Als je op een snelweg bent, ga dan achter de vangrail staan.

BEL HET NUMMER 112 ALS IEMAND GEWOND IS

Een ernstig gewond persoon kun je beter NIET verplaatsen, want daardoor kan je zelfs ernstigere letsels en/of bloedingen veroorzaken.

Is er alleen materiële schade ? Zorg dat iedereen een geel fluohesje aantrekt en op een veilige plek gaat staan om de formaliteiten af te handelen.

VUL HET EUROPEES ONGEVALS-AANGIFTEFOMULIER IN

Dankzij het ongevalsformulier kan je verzekeraar je claim sneller behandelen. Je kunt het ongeval melden met het papieren Europees aanrijdingsformulier of digitaal met de mobiele applicatie CRASHFORM (zie onder)

LAAT JE AUTO WEGSLEPEN ALS HIJ NIET MEER RIJDT 

De meeste autoverzekeringen dekken het wegslepen na een ongeval. Je kunt het beste het hulpcentrum van je verzekeraar bellen, want in dat geval worden de sleepkosten rechtstreeks door de verzekeraar betaald. Je auto wordt dan naar de garage gesleept en zelf word je naar huis gebracht. Het telefoonnumer vind je terug op je verzekeringskaart.

MELD HET ONGEVAL BIJ JE VERZEKERAAR

Je kunt een ongeval het best aangeven binnen de 48 uur bij je eigen verzekering.

Als je in recht bent, betaalt je verzekeraar de schade aan je voertuig en haalt verhaal bij de verzekeraar van de tegenpartij voor jouw lichamelijke letsels en die van je passagiers ia je rechtsbijstand !

De verzekering van de tegenpartij zal dus instaan voor de betaling van ALLE kosten, zowel materiële en lichamelijke schade ! Jouw BONUS-MALUS (lees: “premie”) stijgt hier niet !

Als je in out bent, zal jouw verplichte verzekering de tegenpartij en eventuele inzittenden vergoeden voor materiële schade en lichamelijke letsels. Hou er rekeneing mee dat ene vergoeding van materële schade invloed heeft op je BONUS-MALUS en dat je verzekrignsremie zal stijgen. Je zult alleen worden vergoed voor de schade aan je eigen auto als die met een FULL OMNIUM is verzekerd.

Heb je verwondigen opgelopen, dan krijg je de medische kosten alleen terugbetaald indien je een bestuurdersverzekering hebt.

WELKE ZAKEN BEZORG JE AAN ONS KANTOOR ?

  • Europees aanrijdingsformulier of aangifte van politie bezorgen
  • Neem een aantal foto’s van de schade aan uw wagen en die van de tegenpartij
  • Bezorg een becijferd bestek van de schade aan uw voertuig
  • Geef de naam en adres door van de hersteller en/of garage
  • Geef uw bankrekeningnummer door voor eventuele vergoeding

 

   Story image

Een aanrijding aangeven met je smartphone of tablet? Het kan voortaan met de app Crashform®

Voortaan hoeven bestuurders bij een aanrijding geen papieren aanrijdingsformulier meer te gebruiken. Dankzij de app Crashform kunnen zij met een smartphone of tablet* de aangifte invullen.“De onmiddellijke, elektronische aangifte van een aanrijding via Crashform betekent zowel voor de verzekerden als voor de verzekeraars pure tijdswinst”, benadrukt Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen. Het gebruik van de nieuwe app verkleint bovendien het risico van foutjes of onvolledige informatie.Met Crashform, beschikbaar in Google Play en App Store, kan je van tevoren je persoonlijke en verzekeringsgegevens invullen om ze in geval van aanrijding bij de hand te hebben. De verzekeraars zullen op de groene kaarten (verzekeringsbewijs) een QR-code aanbieden die je kan scannen om je verzekeringsgegevens automatisch in te geven op de plaats van het ongeval. Daarna volstaat het om in geen tijd de omstandigheden van het ongeval aan te vinken, de schade aan de voertuigen aan te geven en foto’s toe te voegen. Eenmaal de ongevalsaangifte op de smartphone of tablet ondertekend is, komt zij onmiddellijk terecht in je eigen mailbox, in die van je verzekeraar en in die van je tussenpersoon, als diens e-mailadres vermeld is.

Downloaden via Appstore (Iphone) en Google Playstore (Android phone)