Een brandschade aangeven

 

Hoe moet ik brand- of waterschade aangeven aan mijn verzekeraar?

Je bent zonet betrokken geraakt in een schadegeval. Wat moet je nu doen zodat de schaderegeling zo spoedig mogelijk kan opstarten?

Wat moet ik precies doen om de schade aan te geven?

Van zodra er iets misloopt, verwittig je jouw verzekeraar best zo snel mogelijk. Bezorg hem de nodige gegevens zodat hij een beeld heeft van de omstandigheden waarin het ongeval zich heeft voorgedaan. Op basis van die gegevens wordt namelijk de schadevergoeding berekent waarop jij als verzekerde of slachtoffer recht hebt.

Je dient best de volgende gegevens naar je verzekeraar door te sturen:

 • Aard van de schade
 • Foto’s van de schade
 • Omstandigheden van het ongeval
 • Plaats en datum van de vaststelling
 • Verzekeringsmaatschappij en polisnummer
 • Gegevens van eventuele getuigen

Hoe meer concrete gegevens je kan doorgeven aan jouw verzekeraar, hoe sneller de schaderegeling kan verlopen.

Wat gebeurt er nadat ik de schade heb aangegeven?

Wanneer je alle nodige informatie naar jouw verzekeraar hebt gestuurd, kan die (indien nodig) een expert aanstellen. Die expert komt dan langs om de schade en de oorzaak ervan in te schatten. De schadevergoeding zal op basis van het verslag van de expert worden berekend.

 

 1. Blijf rustig en verwittig de brandweer of bel 112 als dat nodig is.
 2. Tref de nodige maatregelen om het risico op verdere schade te beperken. Is je kelder bijvoorbeeld ondergelopen? Haal dan je bezittingen eruit.
 3. Maak foto’s van de schade, je huis en de omstandigheden.
 4. Is er ingebroken of iets gestolen? Bel de politie.

Kwetsuren?

 • Raadpleeg een arts
 • Ben je niet naar de spoeddienst geweest, ga dan naar je huisarts
 • Bewaar de medische attesten, maak een kopie van alle dokters- en apothekersrekeningen en een overzicht van alle kosten
 • Kreeg je het ongeval op weg van en naar het werk, breng dan je werkgever op de hoogte

Word je gedagvaard voor de politierechtbank?
Bezorg ons

 • Een kopie van de dagvaarding
 • Naam en adres van je advocaat, als je al weet welke advocaat je wilt
 • Kopie van de vaststelling van overtreding (die ontvang je per post na de overtreding)