Duurzaam beleggen (SFDR)

Het feit dat u kan beleggen, betekent dat u geld over hebt. En waarom daarmee niets terugdoen voor de maatschappij ? Als u weet dat het financiële rendement van een duurzame belegging niet moet onderdoen voor dat van een niet-duurzame belegging, hoeft weinig u tegen te houden. Ook al zeggen we er in één ademhaling bij dat duurzaam beleggen ool niet per se tot een hoger rendement leidt. Alles zal afhangen van de vergelijing die u maakt (periode, plaas, product).

EUROPA VECHT TEGEN GROENWASSEN

Bedrijven en beleggingen screenen op duurzaamheid is echter niet iedereen gegeven. Als particuliere belegger hebt u de know-how wellicht niet zelf in huis en vertrouwt u er dan ook op dat een fonds zo duurzaam is als het zgt te zijn. In de praktijk blijkt dit helaas niet altijd het geval te zijn en wordt vaak aan greenwashing gedaan. Dat is het zich groener/duurzamer voorstellen dan de werkelijkheid.

In maart 2021 werd dan ook een Europese verordening van kracht die de materie begrijpelijker maakt voor de eindbelegger en toelaat om duurzame beleggingsfondesen beter met elkaar te vergelijken. Die rgelgeving omvat alle informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector en is beter bekend onder de naam Sustainable Fiance Disclosure Regulation of kortweg SFDR.

 

Op dit moment dient de vermogenbeheerer zijn fondsen in te delen in drie klassen, aangeduid door de artikelnummers 6,8 en 9.

 

Artikel 6:

De fondsen in die grijze categorie hebben niet per se duurzame beleggingen in portefeuille en hoeven ook geen informatie daarover te geven.

Artikel 8:

De fondsen in die lichtgroene categorie mikken op beleggingen die zo veel mogelijk positieve ecologische en / of sociale kenmerken promoten en waarbij de bedrijven waarin wordt belegd over een goed bestuur beschikken.

Artikel 9:

De fondsen uit de donkergroene categorie mikken op beleggingen die effectief moeten bijdragen aan het duurzame doel ( d.i. een impact hebben, zoals klimatverandering tegengaan)