Brandverzekering

huisbrandverzekering

De brandverzekering van Assurantiehuis.be wordt ook wel de woningverzekering genoemd, dit omdat ze veel meer omvat dan enkel de waarborg brand.

Er zijn drie soorten dekkingen in de woningverzekering :

  • De basiswaarborgen : deze dekking vergoedt de materiële schade die veroorzaakt wordt door brand, waterschade, glasbraak, ontploffing, implosie, blikseminslag, aanrijding door voertuigen, botsing door een dier, onroerende beschadiging, ba gebouw, elektriciteitsschade, arbeidsconflicten en aanslagen en natuurkrachten
  • Aanvullende dekkingen : deze vergoeden de kosten die verbonden zijn met het schadegeval bv reddingskosten, kosten van huisvesting wanneer je eigen woning onbewoonbaar is
  • Optionele dekking : diefstal , onrechtstreekse verliezen, rechtsbijstand

Als onafhankelijk makelaar in de regio St-Niklaas, bekijken we uw persoonlijke situatie : bijvoorbeeld u heeft een zwembad, een mooi aangelegde tuin,… Wij zoeken voor u de beste oplossing.

Het is niet enkel belangrijk als eigenaar om een woningverzekering te onderschrijven maar ook als huurder : als huurder bent u aansprakelijk voor de schade veroorzaakt aan de woning die u huurt. U heeft namelijk de verplichting tov de eigenaar om bij de beëindiging van de overeenkomst, om de woning in dezelfde staat terug te bezorgen als deze waarin u ze ontvangen heeft.

En als huurder wenst u vast ook wel uw inboedel te verzekeren.

Wat met een blokpolis? (brandverzekering die een gebouw met meerdere appartementen dekt, maar niet de inboedel)
Als je een appartement op plan koopt is vaak een vrij beperkt budget inbegrepen voor standaardafwerking. Wie de woning aankoopt, gaat al vlug een stuk boven dat budget.

Tip! De blokpolis houdt mogelijk slechts rekening met de voorziene standaardbedragen. Kijk na of de verzekering van het gebouw wel voldoende dekking biedt en laat anders eventueel de polis van uw inboedel aanpassen.

 https://www.berekenjebrandpremie.be/nl/assurantiehuis/mijn-woning

Afspraak maken met het Assurantiehuis