Beleggen

beleggen

 

Of je nu een mooi extraatje opzij wil leggen voor je oude dag, of een financieel spaarpotje voor de kleinkinderen wil opbouwen, dan kan beleggen een beter alternatief zijn voor het klassiek spaarboekje waarop de rente momenteel historisch laag is.

Wanneer starten met beleggen ?

Je hoeft zeker geen grootverdiener of hoogvermogend persoon te zijn om te starten met beleggen. Je kan trouwens al maandelijks beleggen vanaf 25 Euro. Belangrijk hierbij is steeds oog te hebben voor je persoonlijke noden en je eigen financiële situatie.

Zijn er risico’s aan verbonden ?

We moeten er niet flauw over doen: er zijn risico’s aan verbonden. Door het dalen van de koersen is de kans reëel dat je van je belegd bedag minder overhoud. Belangrijk hierbij is dus de risico’s zoveel mogelijk te spreiden. De spreekwoordelijke “eieren niet allemaal in één mand leggen” is hierbij de boodschap.

Hoe ga je best te werk ?

Het is onze taak om hierin bij te staan van bij het prille begin. We maken eerst een “beleggersprofiel” op van jou en je financiële situatie waaruit naar voor komt wat je al dan niet en (best) niet kan doen. We gaan dus voor een beleggingsplan dat bij jou past, we volgen samen het verloop op zodat we (eventueel) waar nodig, kunnen bijsturen.

Waarin beleggen ?

Er zijn hier verschillende mogelijkheden. Wij, van onze kant, kunnen je alvast wegwijs helpen met “TAK 23” beleggingsfondsen en pensioenspaarfondsen. Een TAK 23 is een beleggingsfonds dat o.a. belegt in obligaties, aandelen en vastgoed. Er wordt (in tegenstelling tot een TAK 21) GEEN rendement gegarandeerd waardoor er ook geen roerende voorheffing dient betaald te worden

Wat is het verschil tussen TAK 23 en TAK 21 ?

Omwille van het momenteel eerder lage rendement van TAK 21-spaarverzekeringen, wint TAK 23 de laatste jaren aan populariteit. Ook spelen de recente wijzigingen in de fiscaliteit, ten nadele van TAK 21, in het voordeel van TAK 23-spaarverzekeringen.

  • Een TAK 23 beleggingsverzekering houdt een groter risico in dan een TAK 21-spaarverzekering, maar er staat een groter potentieel rendement tegenover.
  • Bij een TAK 23-beleggingsverzeekring is er, in tegenstelling tot een TAK 21-spaarverzekering, geen gewaarborgd rendement. De waarde van een TAK 23-beleggingsverzekering verandert voortdurend doordat deze onderhevig is aan de schommelingen van de onderliggende fondsen.
  • Een levensverzekering TAK 23 valt NIET onder het garantiefonds. In tegenstelling tot TAK 21-spaarverzekeringen geniet u GEEN bescherming in het geval van een faillissement van uw verzekeraar.
  • Bij een TAK 23 is er geen roerende voorheffing verschuldigd waar dit WEL het geval is bij een TAK 21 als uw contract een kortere looptijd heeft dan 8 jaar, of uw geld eerder dan op de 8ste verjaardag van uw contract opvraagt.
  • OPMERKING: er is een combinatie mogelijk van een TAK 21 met een TAK 23 (deze wordt dan TAK 44 genoemd)

Welk rendement mag ik verwachten van een TAK 21 en TAK 23 ?

Bij een TAK21-spaarverzekering ligt het rendement op voorhand vast en wordt gegarandeerd op je gespaard bedrag. We hebben nog TAK21 producten in de aanbieding van sommige verzekeraars. Echter, op dit moment zijn dit eerder magere rendementen.

Bij een TAK 23-beleggingserzekering is er geen gewaarborgd rendement. Dit zal afhangen van het moment van instappen, de evolutie van de inventariswaarde van de onderliggende fondsen en de weging van elk fonds binnen de portfolio die je hebt samengesteld.

Is er een fiscaal voordeel aan een TAK 23-verzekering ?

In principe niet, behalve de uitzondering van de TAK 23-pensioenspaarverzekering en de TAK 23-langetermijnspaarverzekering. In deze gevallen kan het fiscaal voordeel oplopen tot 30 % van het gespaarde bedrag. U dient dit bedrag in uw belastingaangifte mee te nemen.

Zijn er kosten aan verbonden ?

Er zijn vooreerst instapkosten en jaarlijkse beheerskosten. Deze zijn afhankelijk van de gekozen fondsen en verzekeraar.

Bij welke verzekeraar kan ik deze fondsen via een TAK 23-beleggingsverzekering afsluiten ?

We werken , voor de beleggingen in België samen met o.a. AG, AXA, ALLIANZ, VIVIUM, BALOISE, en NN. Voor de beleggingen via Luxemburg is dat via AFI-ESCA Luxembourg.

OPMERKING: indien u een belegging TAK 23 afgesloten heeft via Luxemburg, dient u dit op uw belastingaangifte (jaarlijks) aan te geven.