Autoverzekering

autoverzekeringen

Als je graag een berekening van de verkeersbelasting en BIV maakt, klik dan op volgende link:

Simulatie verkeersbelasting en BIV

Burgerlijke aansprakelijkheid:
Ook voor uw burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering kunt u terecht bij Assurantiehuis.be in St. Niklaas.

Een Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering is een wettelijk verplichte verzekering. De waarborg vergoedt de lichamelijke en stoffelijke schade aan anderen. Dit zoals bepaald in de wet van 14/12/1992 modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.

Rechtsbijstand: verdedigt uw rechten als bestuurder of eigenaar van een voertuig
Bv U raakt  betrokken in een verkeersongeval waarbij de aansprakelijkheid wordt betwist. In dat geval kan de rechtsbijstandsverzekering u bijstaan in het verdedigen van uw rechten en, indien noodzakelijk, de erelonen van de advocaat alsook de proceskosten dekken.

Bijvoorbeeld: u wordt gedagvaard voor een verkeersovertreding

Omnium :
Beperkte omnium :

 • glasbraak : schade aan de voorruit, zijruiten en achterruit;
 • natuurkrachten : bv hagelschade, overstroming, stormschade;
 • aanrijding met dieren;
 • brand: schade door brand, vuur, bliksem, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting zonder vlammen en blusschade;
 • diefstal : diefstal of poging tot diefstal (slot geforceerd,..);
  let wel op : er zijn vereisten qua anti-diefstalsystemen

Volledige omnium :

 • waarborgen van de beperkte omnium alsook de waarborg eigen schade;
 • materiële schade aan uw eigen voertuig tgv oa eigen fout, vandalisme, tegenpartij pleegt vluchtmisdrijf,..;

Bijstand : panne met de wagen, lekke band, u heeft een ongeval in het buitenland en dient gerepatrieerd te worden..

Er zijn verschillende formules mogelijk.

Bestuurdersverzekering :
De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen vergoedt alle slachtoffers van het verzekerde voertuig behalve de bestuurder. De inzittenden van het voertuig zijn namelijk zwakke weggebruikers.
Maar wat als u als bestuurder gekwetst wordt bij een ongeval in recht kan u uw kosten recupereren op de tegenpartij. Bij een ongeval in fout worden uw kwetsuren door uw eigen ba verzekering niet vergoed.
De bestuurdersverzekering vergoedt u voor de lichamelijke letsels die u bij een verkeersongeval oploopt.

Volgende waarborgen kan u onderschrijven :

 • Overlijden
 • Blijvende invaliditeit
 • Dagvergoeding bij tijdelijke arbeidsonbekwaamheid
 • Medische kosten

Maar wat als u bv als fietser een ongeval veroorzaakt en zelf gekwetst wordt?
Uw familiale verzekering zal de schade aan derden vergoeden, niet uw kwetsuren.
Een verkeerspolis vergoedt u niet alleen als bestuurder maar verzekert u en uw gezin in het verkeer, zowel als bestuurder en inzittende van een motorvoertuig (auto, moto, ..) als als passagier van een openbaarvervoermiddel (trein, bus, …) en als voetganger.

 

https://www.berekenjeautopremie.be/nl/assurantiehuis/l/met-welke-wagen-rijdt-u

Afspraak maken met het Assurantiehuis