Arbeidsongevallenverzekering (VERPLICHT)

 

Wat is er verzekerd?

De verplichte verzekering Arbeidsongevallen vergoedt slachtoffers van een arbeidsongeval dat zich op een van de volgende plaatsen voordoet:

  • op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd, tijdens de werkuren (ook in het geval van thuiswerk)
  • tijdens het woon-werkverkeer (heen en terug)

Maar ook wanneer een arbeidsongeval zich voordoet tijdens een teambuilding-evenement of een feest dat door uw onderneming wordt georganiseerd.

Deze kosten van het slachtoffer van een arbeidsongeval worden vergoed:

  • arbeidsongeschiktheid
  • ziekenhuisopname
  • ambulante medische behandeling¬†(buiten het ziekenhuis)

Er is ook een vergoeding voorzien voor het gezin van de werknemer die door een arbeidsongeval overlijdt.

 

Wat wordt er niet vergoed? Zijn er beperkingen?

Er is geen vergoeding voor:

  • Stoffelijke schade.
  • Morele schade.
  • Ziektes die niet het gevolg zijn van een ongeval.
  • Opzettelijk door het slachtoffer veroorzaakte ongevallen.

De vergoeding in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid is wettelijk vastgelegd op 90% van het basisloon (met beperking tot het wettelijke loonplafond).

Indien u niet voor de verzekering arbeidsongevallen excedent (aanvullende wet) heeft gekozen, wordt het basisloon dat gebruikt wordt voor de berekening in geval van tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid beperkt tot het wettelijk loonplafond.

De medische kosten worden terugbetaald op basis van RIZIV-tarieven.

De waarborgen, uitsluitingen en limieten zoals hierboven beschreven zijn niet exhaustief.